1 Şubat 2024

Kıvılcımlı’yı Anla(ya)mamak Trajedisinden Kıvılcımlı’yı Oku(ya)mamak Komedisine

Kıvılcımlı’yı Anla(ya)mamak Trajedisi’nden Kıvılcımlı’yı Oku(ya)mamak Komedisi’ne Kıvılcımlı’nın yazar olarak adının verilip, “Dine ve Politikaya Dair Yazılar” başlığı ile Ekim 2023’de yayınlanan çalışmayla ilgili olarak, yaptığım incelemeleri, […]
13 Ocak 2024

Hikmet Kıvılcımlı Formül Mercan Adaları

Kıvılcımlı ve Formül Mercan Adaları. Düşünce gemisini batıran Mercan Adaları, Tabulaşmış Formüller. Kıvılcımlı’nın, yazının içeriğinden, 1965-1966 yıllarında yazdığını tahmin ettiğimiz “Formül Mercan Adaları” başlıklı yazısından bir […]
1 Aralık 2023

Hikmet Kıvılcımlı Biyografisi

Kıvılcımlı’nın, Milliyet gazetesinin 1967’de düzenlemiş olduğu ‘Dinin Türk Toplumuna Etkileri’ konulu yarışmaya katılırken 27 başlık ve 34 sayfadan oluşan araştırmasının sonuna eklediği biyografisini aşağıda paylaşıyoruz. Başvuru […]
11 Ekim 2023

Hikmet Kıvılcımlı’yı, Yitirişimizin 52. Yılında Anıyoruz

                  Kıvılcımlı’yı yitirişimizin 52.yılında, Hekimlik Yaşamı ile ilgili bir arşiv belgesi ile anıyoruz. Kıvılcımlı’nın hekimlik yaşamı ile ilgili […]
27 Şubat 2021

Hikmet Kıvılcımlı Avrupanın Kültür Tarihi Rönesans

Kıvılcımlı Arşivinden… Kıvılcımlı’nın Defterlerinde, Avrupanın Kültür Tarihi, Rönesans üzerine yazdıklarından birkaç belge paylaşıyoruz. Hollanda, Amsterdam’daki Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsünde (IISH-IISG) koruma altına alınan Kıvılcımlı Arşivindeki binlerce […]
18 Temmuz 2020

Hikmet Kıvılcımlı, Toynbee Eleştirisi

Kıvılcımlı, batıda tarihçi olarak ünlendirilen Arnold J. Toynbee üzerine bir kritik(inceleme) yazmıştır. Yazının orijinali, el yazısı olarak Türkçedir. Atilla Türk arşivinde bulunan bu yazılar, sevgili Latife […]
16 Temmuz 2020

Hikmet Kıvılcımlı, Düzenin Yabancılaşması ve İdris Küçükömer Üzerine Bir Kritik

Kıvılcımlı, İdris Küçükömer’in Düzenin Yabancılaşması adlı kitabının yayınlanması üzerine kitap hakkında kritik(inceleme) yazmıştır. Yazının orijinali eski türkçedir, Atilla Türk arşivinde bulunan bu eski türkçe yazılar, sevgili […]
8 Temmuz 2020

Hikmet Kıvılcımlı, Anti-Dühring Çevirisi

Kıvılcımlı’nın, Engels’in “Anti-Dühring” kitabının çevirisi, eski yazı elyazması olarak (bir deftere yazılmış) Arşivde(*) bulunmaktadır. Çevirinin orijinal el yazması sayfalarından bir kaç örnek paylaşıyoruz… (*) International Institute […]
5 Temmuz 2020

Hikmet Kıvılcımlı, Felsefe Notları

Kıvılcımlı’nın, Felsefe konusundaki çalışmaları (yayınlanmamış), çeşitli elyazmaları, notlar, defterler olarak yüzlerce sayfa, çoğunluğu eski yazı olmak üzere, IISH’daki Arşivde(*) değişik dosyalarda(folder) bulunmaktadır. Örneğin, 180 sayfa, “Metafizik […]